Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri...Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri...
Rahmetli Abdulkadir AkçiçekRahmetli Abdulkadir Akçiçek
wwwwww
abdulkadirakcicekabdulkadirakcicek
comcom
Hoşgeldiniz... Hoşgeldiniz...

Kaydol
E-Bülten E-Bülten

SohbetSohbet Bölümü BölümüDolu dolu ve hoşça vakit geçirmek için
İletişimİletişim Formu Formuinfo@abdulkadirakcicek.com

MUHTAR'ÜL-EHADİSİN-NEBEVİYYE VEL-HİKEM'İL MUHAMMEDİYYE İZAHLI TERCÜMESİ HADİS-İ ŞERİFLER VE VAAZ ÖRNEKLERİ AYRICA RAVİLERİN MENKIBELERİ

 
 
Acizane bu eserimi
Hocam ve Efendim EMİNHAFIZZADE Seyyid H. M. Tevfik HARPUTİ Hazretlerinin
aziz ruhuna ithaf ediyorum

Abdulkadir AKÇiÇEK

ESERİMİ TAKDİM EDERKEN

Anlaşılacağı üzere eserimiz, izahlı bir HADİS-İ ŞERİF tercümesidir.

Bu eserimizi okuyacakların hemen hepsi, HADİS-İ ŞERİF, cümlesinin ifade ettiği manayı bilir .. Ama, bilmeyenler de olabilir .. Biz burada daha çak bilmeyenleri düşünerek, kısaca tarifini yapıp geçeceğiz .

Şöyle ki:

Ravisi itimada şayan; anlatmak istediği mana, Ayet-i Kerimelerin ruhuna uygun; üslubu düzgün ve zayıflık, düzensizlik gibi haller?den beri olduktan sonra: Peygamber S.A. efendimize ait olduğu bildirilen her mübarek kelamın adı: HADİS-İ ŞERİF?dir.. Hem de: SAHİH..
  
HADİS-İ ŞERİF?lerin durumu, ravilerin ve rivayetlerin sıhhatine göre değişir.. Mesela: Aziz hadis, salih hadis, garib hadis ve zaif hadis gibi.. Biz bu yazımızda onlardan bahsetmeyeceğiz.. Çünkü onlar, ayrı bir mevzudur; tafsili ciltlere sığmaz.. Bu mevzuda geniş malumat isteniyorsa, usul kitaplarına bakmak daha faydalı olur.. Bizim burada verebileceğimiz kısa malumat, haliyle yeterli olamaz ..

HADİS-İ ŞERİF?ler, daha ziyade Ayet-i Kerimelerin şerhi mesabesindedir. Bilhassa dini ahkamın? icrasında .. Özellikle itikada taalluk eden yerlerde, dikkatli olmak icab eder.. Şerhine bakmadan ve ehline sorup ifade ettiği mana derinliğini anlamadan dalmamalıdır .. Sonra, Allah korusun; boğulmak işten bile değildir ..

Amel işine gelince, meali 691 numaralı Hadis-i Şerifte bulunan şu manaya dikkat etmelidir:

- «Sünnet, ikidir: Farzdaki sünnet .. Bir de farz olmayandaki sünnet.

Farzda bulunan sünnetin aslı Allah-ü Teala?nın kitabındadır.. Onu almak bir hidayet; terki ise dalalettir ..

Aslı Allah-ü Tealanın kitabında olmayan sünnete gelince, onu almak bir fazilet; terk etmek ise, hata sayılmaz .. »

Ancak, burada büyük zatların şu hükmünü hemen arz etmek yerinde olur; diyorlar ki:

- Sünneti kasden terk, şefaatten mahrum kalmaya sebeb olur Sonra onun ümmeti olduğumuzu neyle isbat edeceğiz?

Şunu da unutmamalı ki: Gördüğümüz her Hadis-i Şerifle mutlaka amel etmemiz gerekmez. Bir Hadis-i Şerifin hükmünü, bir başka. Hadis-i Şerif neshetmiş; yani, hükümsüz bırakmış olabilir. Bunu da ancak muhaddis, hatta müçtehid vasfın haiz zatlar bilebilir. Bu sebeple; gerek itikad, gerek amel bakımından daima onların eserlerinden alınan Hadis-i Şeriflere önem vermeliyiz.. sonra.. izleyeceğimiz yol, seçeceğimiz hedef, onların tevil ve tefsirine göre olmalıdır. İşte bu eserde geçen Hadis-i Şerifler, yolumuzda daima bize ışık tutacak ve? hedefimizi gösterecek niteeliktedir.. Sebebine gelince: Hemen hepsi, bahsini ettiğimiz muhaddis, hattta müçtehid zatların eserlerinden seçilerek alınmıştır ..

TERCÜMEMİZE ESAS ALDIĞIMIZ ESER

İsmi: MUHTAR?ÜL-EHADİS?İN-NEBEVİYYE VEL-HİKEM?İL MUHAMMEDİYYE. Kısaca manası şudur: SEÇİLMİŞ NEBEVİ HADİSLER VE MUHAMMEDİ HİKMETLER. ..

Şöyle manalandırmak da mümkündür: ÜZERİNDE PEYGAMBERLİK BUGUSU TÜTEN SEÇİLMİŞ HADİS-İ ŞERİFLER VE MUHAMMED?İN S.A. BURAM BURAM TÜTEN HOŞ KOKUSUNU TAŞIYAN HİKMETLER..

Elimizde bu eserin dokuzuncu ve onbirinci baskıları var. Fakat biz tercümemizi daha ziyade dokuzuncu baskıya göre yaptık.. Dokuzuncu baskı, Hicrî: 1375 (M. 1955), onbirinci baskı ise, 1378 (M. 1959- da yapılmıştır. İki baskı da Mısır?da yapılmıştır. Ve ikisi de 204 sayfadır. Her iki baskının kapağında da şöyle bir not vardır: Bu eser; BUHARİ, MÜSLİM, TİRMİZİ, NESEİ, İBN-İ MACE, EBU DAVUD, MUVATTA, CAMİ-İ SAGİR, CAMİ-İ KEBİR, TERGİB ve TERHİB vb. en sahih muteber hadis kitaplarından intihap edilmiş 2000 Hadis-i Şerifi müştemildir ..

Eser iki kısımda toplanmıştır. Birinci kısım: Harf sırasına göre tertib edilen Hadis-i Şeriflerdir. İkinci kısım ise: Aynı mevzu ile ilgili Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şeriflerdir.

Birinci kısımda tam 1397 Hadis-i Şerif vardır ve bazısı mükerrerdir.

İkinci kısımda ise, 79 ders vardır. Her derste; yerine göre bir veya birçok Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şerif vardır..

Hasılı eser, bir bütün olarak günümüzün pek çok ihtiyaçlarına cevap verecek niteliktedir.

 

ESERİ TELİF EDEN ZAT

Bilindiği gibi, bu eseri telif eden zatın adı şudur: ESSEYYİD AHMED HAŞİMİ.. Babasının adı, İbrahim; dedesinin adı da, Mustafa..

Bu muhterem zatın sülalesi, İMAM-I HÜSEYN?e r.a. dayanıyor; ki

böylece, NESL-İ PAK-İ PEYGAMBERİ?den olduğu anlaşılmış oluyor. HAŞİMİ künyesini de, bu sebeple almıştır..

Şeyh Muhammed Abduh?un talebelerindendir.

Sağlığında birçok önemli vazifelerde bulunmuştur.. Mısır?da Cemiyet-i İslamiye medreseleri müdürlüğünü ve İngiliz Viktorya mektepleri murakıplığını bu meyanda sayabiliriz.

Pek çok eserleri vardır. Tercümesini sunduğumuz bu eser, ancak onlardan bir tanesidir.. Bilinen eserleri şunlardır: ÜSLUB?üL-HAKİM, CEVAHİR?ÜL-EDEB, CEVAHiR?ÜL-BELAĞA, ESSAADET?ÜL EBEDİYYETİ FİDDİYANET?İL İSLAMİYYE..

Hicri: 1295 (M. 1878) de dünyaya gelmiş; 1362 (M. 1943) de vefat etmiştir.

Büyük bir ihtimalle: Mısır?da doğmuş ve Mısır?da 67 yaşında vefat etmiştir..

Allah rahmet eylesin..

? ??

BİZİM TERCÜMEMİZ VE ŞERHİMİZ

Şüphesiz bu tercümesini ve şerhini yaptığımız eser, ilk defa bizim elimizde meydana gelmiyor. Daha önce üç tercümesi çıktı .. Biri tamamını diğerleri de bir kısmını neşretti. Bu sebeple bu eseri tercüme vazifesi bize düştüğü zaman düşündük.. Şöyle ki:

a) Daha başka eserlerden olamaz mıydı? Öyle ya, kütüphanelerde. tercüme sırası bekleyen pek çok eser vardı ..

b) Şimdiye kadar çıkan tercümeleri yeterli değil miydi?.

c) Şayet biz yaparsak, ne gibi bir yenilik getirebiliriz. Yapılan tercümeler gibi olacaksa, hem faydasız; hem de boşa zaman harcanmış olurdu..

Bütün bunları günlerce düşündük.. Kararımızı verdik; diğerlerinden daha faydalı olacağı kanaati ile gördüğünüz bu eseri sizlere sunuyoruz:

Kıymet ölçüsü sizlerde ..

???

Şüphesiz tercüme edilecek daha başka eserlerde vardı bir çoğunu tetkik ettik .. İçlerinde sıkı bir ilim süzgecinden geçen pek kıymetli eserler vardı.. Onlardan bir kısmı, yazıldığı zamanın ihtiyacına göre; bir kısmı da sırf ilmi meselelerde bir müracaat kitabı olarak kalmak için yazılmış. Bilhassa dini ihtiyaçlarına çare arayan ve bir an evvel huzura kavuşmak isteyen kardeşlerimiz, onlardan pek istifade edemezlerdi.
 ??
Şüphesiz ihtiyaca cevap verecek vasıfta olanlar da vardı; ama, bizim de tercih hakkımız vardı ..

İşte, sizler için biz, bu eseri tercih ettik.. 


YORUM GÖNDERYORUM GÖNDER
  Adınız Soyadınız :
  Mesajınız :
Not : Lütfen küçük harf kullanınız. Maksimum 500 karakter

Önemli Not : Gönderilen mesajlar sistem tarafından kayıt altına alınmakta olup site yöneticileri tarafından görülmektedir. Lütfen bu hususa dikkat edelim ve başkalarını rahatsız edici mesajlar göndermeyelim.
Sayfa Üretim süresi :0,041


    Tam Ekran